Czynności dekontaminacyjne – walka z drobnoustrojami

Dodano: 2016-07-16 Przez: admin


 
Bakterie, wirusy i innego rodzaju chorobotwórcze drobnoustroje czają się wszędzie. Aby się przed nim chronić, wykorzystujemy dekontaminację, która polega na usunięciu oraz dezaktywacji szkodliwych substancji, które zagrażają naszemu zdrowiu lub życiu.
 
Dekontaminację prowadzimy każdego dnia poprzez oczyszczanie różnych obiektów i nawierzchni. W ramach dekontaminacji prowadzi się również dezynfekcję, czyli niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników oraz sterylizację, czyli niszczenie wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych i zarodnikowych form mikroorganizmów, aby dany materiał był jałowy.
 
Kiedy prowadzi się dekontaminację?
Można wykonywać ją zarówno w domu, sprzątając, jak i również jest ona realizowana w obiektach, gdzie ryzyko zakażeń drobnoustrojami jest znacznie wyższe, na przykład w opiece zdrowia – w salach chorych, blokach operacyjnych, salach pooperacyjnych, salach intensywnej terapii, gabinetach zabiegowych, również w domach spokojnej starości czy domach pomocy społecznej. Również dekontaminacja prowadzona jest w przemyśle – na liniach produkcyjnych, w śluzach aseptycznych, ponadto w miejscach publicznych, na przykład w przedszkolach, szkołach, transporcie publicznym, w sklepach, na basenach.
 
Jak przeprowadza się dekontaminację?
Można zrealizować ją na wiele sposobów z wykorzystaniem różnych środków i urządzeń, które przeznaczone są do tego celu. Metody dobierane są zależnie od rodzaju materiału, którego dekontaminacja ma dotyczyć, stopnia wymaganej dekontaminacji, rodzaju mikroorganizmu, a także wymaganego okresu odkażania.
 
Wśród popularnych i uniwersalnych metod dekontaminacji znajduje się wykorzystanie nadtlenku wodoru, związków na bazie chloru, alkoholi, aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych, także wykorzystuje się metody termiczne z wykorzystaniem wody o temperatury 93 stopni Celsjusza albo pary wodnej w temperaturze 105-110 stopni Celsjusza.
 
Czynności dekontaminacyjne można prowadzić we własnym zakresie lub też usługi dekontaminacyjne można zlecać firmom posiadającym w tym doświadczenie i dysponującym właściwym zapleczem.
 
 
 


Dodaj komentarz

Komentarze

Brak komentarzy